การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น


 ชื่อหนังสือพ่อเป็นหมอ
 ชื่อผู้แต่งธาดา เกิดมงคล
 สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์สี ครีเอชั่น
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า238 
 ราคาปก200 บาท 
 สาระสังเขป                                                                                   
          หนังสือรวมเรื่องสั้นที่สะท้อนภาพวิถีชีวิตไทยโบราณที่ดำรงอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ผู้เขียนใช้ตัวละคร "พ่อ"  ซึ่งเป็นแพทย์แผนโบราณเป็นแกนหลักร้อยเรียงเหตุการณ์แสดงภูมิปัญญาแห่งวิชาชีพและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อกันและต่อธรรมชาติ ในเรื่องสั้นแต่ละเรื่องมีกลวิธีการผูกเรื่องชวนติดตามและการใช้ภาษาพรรณนาอย่างประณีต สร้างจินตภาพและบรรยากาศได้อย่างดี
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1218 ครั้ง