การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น


 ชื่อหนังสือตุ๊กแกกั๊บแจกลาย
 ชื่อผู้แต่งคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์
 สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า) 
 ราคาปก95 บาท 
 สาระสังเขป                                                                                   
          หนังสือที่มีความโดดเด่นในส่วนของแก่นเรื่องมาก ผู้เขียนได้สอดแทรกแนวคิดเรื่องความไม่เห็นแก่ตัว ความคิดว่าตัวเองดีกว่าผู้อื่นรวมทั้งยังให้ข้อคิดในเรื่องความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้ผู้อื่นแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของรักของหวงที่เป็นความภูมิใจของตนก็ตาม และเมื่อแบ่งปันแล้วจะพบกับความปิติดีใจเหมือนกับตุ๊กแก่ชื่อ "กั๊บ" ที่ภาคภูมิใจในลายของตัวเอง
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1398 ครั้ง