การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น


 ชื่อหนังสือป่าเปลี่ยนสี
 ชื่อผู้แต่งปรีดา ปัญญาจันทร์
 สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า) 
 ราคาปก 85 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
          หนังสือที่ให้ความรู้แง่คิดในเรื่องสิ่งแวดล้อม ด้านต้นไม้ป่าไม้ที่มีความงดงาม และอรรถประโยชน์ที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ผ่านตัวละครเด็กชาย 3 คน เด็กหญิง 2 คน ที่ใช้เวลาสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ในป่าที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลอย่างมีความสุข
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1194 ครั้ง