การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น


 ชื่อหนังสือมะมาท้ามาตั้งไข่
 ชื่อผู้แต่งเอื้อพร มมาทิพย์ และคณะ
 สำนักพิมพ์บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า22 
 ราคาปก165 
 สาระสังเขป                                                                                   
          นิทานกล่าวถึงนกนานาชนิดเข้าร่วมแข่งขันตั้งไข่บนตอไม้ โดยมีมงกุฎขนนกสีรุ้งเป็นรางวัล แต่ไม่มีนกตัวใดสามารถวางไข่บนตอไม้ได้ จนนกหัวขวานบินผ่านมาพร้อมกับอาหารที่เต็มกระบุงใบใหญ่ นกหัวขวานไม่เข้าร่วมแข่งขันนี้ อีกทั้งยังให้ข้อคิดนกทั้งหลายไม่ให้เสียเวลาไปกับสิ่งไร้ประโยชน์ ควรใช้เวลาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เช่น หาอาหารมาสะสมเตรียมพร้อมเมื่อยามขาดแคลนย่อมดีกว่า ตั้งแต่นั้นมานกทุกตัวตั้งใจหาอาหารและทำงานอย่างขยันขันแข็ง
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1128 ครั้ง