การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น


 ชื่อหนังสือกระต่ายน้อยนอนไม่หลับ
 ชื่อผู้แต่งอธิษฐาน ปกป้อง
 สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า) 
 ราคาปก70 บาท 
 สาระสังเขป                                                                                   
          ที่เสนอเรื่องของกระต่ายน้อยนอนไม่หลับ จนคุณป้าพระจันทร์สงสาร จึงบอกว่าจะให้พร 3 ประการ กระต่ายน้อยจึงขอพรข้อแรก คืด ขอเปลนอน ข้อที่สองขอเพลงกล่อมให้หลับสบาย แต่เมื่อถึงพรข้อที่สามกระต่ายน้อยนึกถึงความใจดีของคุณป้าพระจันทร์ จึงขอให้คุณป้าพระจันทร์ขอพรให้ตัวคุณป้าเองคุณป้าพระจันทร์จึงขอพรให้สัตว์ทุกตัวนอนหลับสบายทุกคืน
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1322 ครั้ง