การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น


 ชื่อหนังสือจินตนาการ : สานสรรค์การตูนรูปสัตว์
 ชื่อผู้แต่งสิทธิพร กุลโรตตมเ
 สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า90
 ราคาปก99 บาท 
 สาระสังเขป                                                                                   
         หนังสือที่รวบรวมรวมเทคนิคการวาดภาพสัตว์ต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ ชอบ ให้เป็นการ์ตูนง่าย ๆ เช่น  สัตว์น่ารักใกล้ตัวสัตว์ป่า สัตว์น้ำ สัตว์ทะเล และแมลงเล็ก ๆ เพื่อส่งเสริมจินตนาการการวาดภาพให้มีชีวิตชีวา สอนให้เด็กได้เรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์การอนุรักษ์ธรรมชาติ
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1542 ครั้ง