การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น


 ชื่อหนังสือดอกไม้ริมทาง
 ชื่อผู้แต่งลุงมวล
 สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า) 
 ราคาปก175 บาท 
 สาระสังเขป                                                                                   
         หนังสือที่นำเสนอด้วยคำคล้องจองเป็นเรื่องราวของดอกไม้ที่ขึ้นอยู่ข้างทาง ซึ่งคนส่วนใหญ่มักมองไม่เห็นคุณค่าทั้งที่พันธุ์ไม้เหล่านี้ใช้เป็นสมุนไพรได้ ภาพประกอบสวยงาม มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องกลมกลืนกับเนื้อหา ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการละเล่นของเด็กไทยในชนบท
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1410 ครั้ง