การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น


 ชื่อหนังสือกล้องส่องทางใจ
 ชื่อผู้แต่งสิริพันธุ์ สุนทรวิจิตร
 สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แพรว
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า137
 ราคาปก119 บาท 
 สาระสังเขป                                                                                   
         หนังสือที่สะท้อนถึงความเห็นที่มีต่อสิ่งต่างๆ ที่ผู้เขียนผ่านไปพบเห็น และได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ข้อคิดเห็นต่างๆ นั้นให้ความรู้และข้อคิดที่น่าสนใจรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อวัยรุ่นที่กำลังในวัยแห่งการแสวงหาความรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีของการใช้ชีวิต ภาพประกอบสวยงาม ชัดเจน
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1002 ครั้ง