การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือลมแล้งเริงระบำ
 ชื่อผู้แต่งจตุพร แพงทองดี
 สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติฃน
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า347
 ราคาปก217
 สาระสังเขป                                                                                   
         วรรณกรรมเรื่องนี้เป็นภาคต่อของเรื่อง โสกไผ่ใบข้าว เป็นเรื่องราวของเด็กๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงวิถีของผู้คนในชนบท ทั้งประเพณี ความเชื่อ อาหารการกินและการละเล่นของเด็ก ตลอดจนความผูกพันของครอบครัว ทำให้เห็นภาพของการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่า
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1102 ครั้ง