การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น


 ชื่อหนังสือน้ำในสำนวนไทย
 ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ ไวจรรยา
 สำนักพิมพ์ศรีประไพ ไวจรรยา
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า96
 ราคาปก-
 สาระสังเขป                                                                                   
        บทร้อยกรองที่นำเสนอสำนวนไทยเกี่ยวกับ "น้ำ" ให้แง่คิด คติเตือนใจ สอนให้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับคยรมเป็นอยู่ของตนเอง และสังคมทั่วไป สามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังจัดเรียงสำนวนตามลำดับอักษร ก - ฮ ซึ่งสะดวกในการอ่านยิ่งขึ้น          
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 2225 ครั้ง