การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น


 ชื่อหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่มที่ 1กำเนิดสุโขทัย "การรวมตัวของคนไทย"
 ชื่อผู้แต่งสละ นาคบำรุง
 สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า143
 ราคาปก159
 สาระสังเขป                                                                                   
        หนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ กล่าวถึงความร่วมแรงร่วมใจและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยที่รวมกำลังต่อสู้ เพื่อสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี อันเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่สืบทอดมาตราบเท่าทุกวันนี้ผู้ประพันธ์ได้สอดแทรกคุณธรรมให้คนไทยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มีความเสียสละและการสร้างมิตรภาพ    
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 1609 ครั้ง