การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น


 ชื่อหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุทธยา เล่มที่ 1 กำเนิดกรุงศรีอยุธยา "ปฐมราชวงศ์กรุงงศรีอยุธยา"
 ชื่อผู้แต่งสละ นาคบำรุง
 สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า133
 ราคาปก159
 สาระสังเขป                                                                                   
        หนังสือนำเสนอเรื่องราวการตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองของชุมชนคนไทแห่งหนึงที่ประกาศอิสรภาพจากการตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอม และร่วมกันสร้างเมืองอโยธยาขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่นำป่าสัก จนกระทั่งย้ายเมืองมาอยู่บริเวณหนองโสนซึ่งเป็นชัยภูมิที่เหมาะสม มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญ อีกทั้งได้นำเสนอเหตุการณ์สำคัญที่หลอมรวมราชวงศ์สุพรรณภูมิกับราชวงศ์อู่ทองให้เป็นกรุงศรีอยุธยาศรีรามเทพนครที่ยิ่งใหญ่ และเป็นราชธานีของไทยที่เจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องยาวนานกว่าสี่ร้อยปี 
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 999 ครั้ง