การประกวดหนังสือดีเด่น
17 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น


 ชื่อหนังสือเดินตามฝัน
 ชื่อผู้แต่งระวีวรร ประกอบผล
 สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า94 หน้า
 ราคาปก220 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         หนังสือสวยงามที่รวบรวมการแสดงภาพเขียนและภาพประติมากรรมที่มีคุณค่าทางด้านศิลปะ ที่เกิดจากบันทึกความทรงจำ ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเขียนจากประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิดที่ได้พบเห็นสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วยภาพเขียนที่ใช้เทคนิคและสีต่างๆ ทั้งภาพสีน้ำ สีอะคริค สีน้ำมัน สีพาสเทล และภาพประติมากรรม ภาพแต่ละภาพมีค่าบรรยายชื่อภาพ ขนาดของภาพ เทคนิคที่ใช้ในการเขียนภาพ ให้ความรู้สึกสมจริงไม่ว่าจะเป็นภาพดดอกไม้ภาพทิวทัศน์ธรรมชาติ ภาพทิวทัศน์ประวัติศาสตร์ ภาพทะเล ภาพประติมากรรม แสดงประสิทธภาพของผู้สร้างสรรค์ที่สามารถสร้างผลงานนำมาจัดทำหนังสือได้อย่างสวยงามและมีคุณภาพ 
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 1319 ครั้ง