การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น


 ชื่อหนังสือพระมณฑป พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร สถิตศรัทธาสถาพร
 ชื่อผู้แต่งวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ
 สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า159 หน้า
 ราคาปก-
 สาระสังเขป                                                                                   
        หนังสือที่จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานสมโภชพระมหามณฑปพระพุทธมหานุวรรณปฏิมากร(หลวงพ่อทองคำ) วัดไตรมิตรวิทยาราม นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ ซึ่งได้ก่อตั้งและเติบโตเคียงคู่กับกรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมภาพประกอลสวยงาม      
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 1080 ครั้ง