การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือข้าวเพียงเมล็ดเดียว
 ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์  ศิงฆมานันท์
 สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก85 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
        นิทานชาวบ้าน กาพย์สุรางคนางค์ 28 สะท้อนให้เห็นคุณค่าของเมล็ดข้าว บอกเล่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้านที่เคารพบูชาแม่โพสพ เทพธิดาแห่งข้าว การทำนา การทำขวัญข้าว ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยสืบจนปัจจุบัน 
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1810 ครั้ง