การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือนิทานจากโลกตะวันออก
 ชื่อผู้แต่งรัตนา คชนาท
 สำนักพิมพ์ห้องเรียน
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า91 หน้า
 ราคาปก170  บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         หนังสือนิทานพื้นบ้าน เรื่องเล่าจากทวีปเอเชีย และโอเชียเนียน รวม 29 เรื่อง โดยแบ่งออกเป็นนิทานเชาวน์ปัญญา 11 เรื่อง นิทานคติสอนใจ 11 เรื่อง และนิทานอธิบายเหตุ 7 เรื่อง แต่ละเรื่องให้ความสนุกสนาน แฝงแง่คิดที่เป็นคติสอนใจ 
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1406 ครั้ง