การประกวดหนังสือดีเด่น
4 สิงหาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสืออินเดียเริ่มที่นี่ ทมิฬนาฑู               
 ชื่อผู้แต่งศรัณย์  ทองปาน และวิชญดา  ทองแดง 
 สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า400 หน้า
 ราคาปก380 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         หนังสือที่นำเสนอเรื่องราวของประเทศอินเดียตอนใต้ ทำให้ทราบถึงประวัติ วิวัฒนาการความเป็นมาของรัฐทมิฬนาฑูจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภูมหลังความสัมพันธ์ทมิฬ-ไทย เทวสถานและเทพเจ้า  วิถีชีวิตในแดนทมิฬ และเมืองสำคัญต่าง ๆ  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 999 ครั้ง