การประกวดหนังสือดีเด่น
4 สิงหาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือน้ำเล่นไฟ
 ชื่อผู้แต่งกฤษณา  อโศกสิน
 สำนักพิมพ์เพื่อนดี
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า564 หน้า
 ราคาปก380 บาท
                                                                                                          
  คำนิยม
  

นวนิยายที่เสนอภาพชีวิตของเกษตรกรไทยสมัยปัจจุบัน ที่ต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการด้วยความเหนื่อยยาก มานะ อดทน และอดออม ต้องใช้ทั้งสติ ปัญญา และความรอบรู้ในการแก้ปัญหา กว่าจะสามารถนำครอบครัว ก้าวพ้นความยากจน สามารถเงยหน้าอ้าปากได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยเสนอควบคู่ไปกับภาพชีวิตของครอบครัวเศรษฐีเจ้าของตลาดสดพัฒนาในเมืองกรุงที่ต้องการทำให้กิจการตลาดของตนเป็นตลาดครบวงจรที่เป็นมิตรทั้งกับผู้ค้าและผู้ซื้อ  ผู้เขียนนำภาพชีวิตทั้งสองแบบมาสอดร้อยเข้าด้วยกันอย่างแนบเนียนกลมกลืน ด้วยเส้นด้ายแห่งชีวิตของ "ดวงแก้ว"  ซึ่งก้าวจากสภาวะเด็กสาวสวย ร่ำรวย และฟุ้งเฟ้อไปสู่ความยากไร้แต่เปี่ยมน้ำใจและพลังที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีกว่าของคนระดับรากหญ้า เมื่อเธอมีประสบการณ์และวุฒิภาวะสูงขึ้น ได้กลับมาพบกับครอบครัวเดิมอีกครั้ง ก็เท่ากับเป็นการดึงปลายทั้งสองของเส้นด้ายเข้าหากัน จนกระทั่งแนวทางของเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้ามาบรรจบกับวิถีของนายทุนผู้ทำกิจการตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม

            ผู้เขียนสร้างตัวละครสองครอบครัวได้อย่างมีชีวิตชีวาและสมจริง ประกอบด้วยคนหลากหลายวัย หลายบุคลิก และนิสัยใจคอ แต่มีสิ่งหนึ่งที่สอดคล้องคล้ายคลึงกันคือ แต่ละครอบครัวต่างมีเจตนารมณ์ที่จะทำให้ส่วนของตนให้ดีที่สุด เพื่อสร้างคุณธรรมชีวิตของครอบครัวและสังคมให้ดีขึ้น

            สิ่งที่โดดเด่นและน่าสนใจอย่างยิ่งคือ ผู้เขียนได้นำแนวพระราชดำริเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่หรือการเกษตรแบบผสมผสานและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น "เนื้อ" ของนวนิยาย ส่วนตัวละครและเรื่องราวของพวกเขาเป็นเสมือน "น้ำ" ที่เข้ามาปรุงรสเพื่อจะได้ "แกง" ที่มีรสชาติกลมกล่อมและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้บริโภค  การนำข้อมูลวิชาการจำนวนมากมาเสนอในนวนิยายนับเป็นงานที่ท้าทายสำหรับนักเขียน  หากในเรื่อง น้ำเล่นไฟ กฤษณา อโศกสิน สามารถบดข้อมูลจนเนียนละเอียด แล้วละลายเข้ากับน้ำแกงรสเลิศ ในการอ่านนวนิยายเรื่องนี้ผู้อ่านจึงได้เสพทั้งสุนทรียรสและคุณค่าทางวิชาการไปพร้อมกัน

  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 2515 ครั้ง