การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือนิยายในสายหมอก    
 ชื่อผู้แต่งแขคำ  ปัณณะศักดิ์       
 สำนักพิมพ์เพื่อนดี
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า671 หน้า
 ราคาปก420 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         จดหมายปริศนาฉบับหนึ่งคือจุดเริ่มต้นที่เชื่อมโยง "คนนอก" เข้ากับ "คนใน" หรือ "เมือง" เข้ากับ "ท้องถิ่น"  ตัวละครค่อยๆ เรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจกับ "ความเป็นอื่น"  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นประจักษ์พยานในการต่อสู้เพื่อค้นหารากเหง้า อัตลักษณ์ และศักยภาพของชุมชนที่จะธำรงอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  นวนิยายเรื่องนี้ได้เปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านตั้งคำถาม และใคร่ครวญเกี่ยวกับชีวิต ความหมาย และการดำรงอยู่ของตนเองด้วย
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1571 ครั้ง