การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ  วาดวิมาน     
 ชื่อผู้แต่งกนกวลี  พจนปกรณ์
 สำนักพิมพ์เพื่อนดี 
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า447 หน้า
 ราคาปก300 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         นวนิยายที่นำเสนอเรื่องราวราวของชายหนุ่มผู้ติดการพนัน ซึ่งค่อยๆ พาเขาไปสู่ความเสื่อม พอกพูนด้วยกิเลส และความโลภอย่างถอนตัวไม่ขึ้น ผู้เขียนได้สะท้อนปัญหาครอบครัวและสังคมได้อย่างเด่นชัดและสมเหตุสมผล ด้วยความสามารถในการสร้างตัวละคร เรื่องราวซับซ้อนและเข้มข้นชวนให้ติดตาม
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1352 ครั้ง