การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ ในความไหวนิ่งงัน
 ชื่อผู้แต่งนายทิวา
 สำนักพิมพ์บริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัด
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า105  หน้า
 ราคาปก110 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         กวีนิพนธ์ที่แต่งเป็นกลอนสุภาพ มีเนื้อหาสะท้อนสภาพสังคม การเมือง ข้อเท็จจริง ความอยุติธรรมบางประการในสังคม แสดงวิสัยทัศน์ที่เป็นกลาง มีข้อคิดให้ผู้อ่านใชวิจารณญาณในการพิจารณาเหตุการณ์และร่วมกันรักษาความสงบของบ้านเมือง
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1036 ครั้ง