การประกวดหนังสือดีเด่น
4 สิงหาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ มหาวิหารแห่งสุวรรณภูมิ 
 ชื่อผู้แต่ง

บัญชา  อ่อนดี

 สำนักพิมพ์พิมพ์ไพรสำนักพิมพ์
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า103 หน้า
 ราคาปก99 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         กวีพนธ์ที่แต่งเป็นกลอนสุภาพนำเสนอข้อคิดทางสังคม การเมืองที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน แสดงความเคารพยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเปรียบเทียบประดุจเป็นมหาวิหาร
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1053 ครั้ง