การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือวีรชน / คนบ้า / นักล่าเงา                           
 ชื่อผู้แต่งเชตวัน  เตือประโคน
 สำนักพิมพ์มติชน  
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า175 หน้า
 ราคาปก130 บาท
                                                                                                         
 คำนิยม 

หนังสือรวมเรื่องสั้น จำนวน ๑๐ เรื่อง ที่นำเสนอภาพชีวิตอันหลากหลายของผู้คนในสังคมร่วมสมัย ซึ่งต่างหลงหรือตกอยู่ในมายาภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม และการเมือง ผู้เขียนบอกเล่าชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์ที่แฝงเร้นการแสวงหาผลประโยชน์ อุดมการณ์ จนละเลยชีวิตด้านใน และยังสื่อความพร่าเลือนของสิ่งที่ตาเห็นกับความเป็นจริง

ผู้เขียนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและค่านิยมร่วมสมัยด้วยกลวิธีเสียดสี ยั่วล้อ และใช้จินตนาการเกินจริง มีการดำเนินเรื่องชวนติดตาม มีการใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อปรัชญาของชีวิต ซึ่งชวนให้ขบคิดต่อ มีการเล่นล้อกับความหมายของคำเพื่อสื่อความซับซ้อนของความจริง วีรชน/คนบ้า/นักล่าเงา มิได้เป็นเพียงตัวละครที่โลดแล่นในเรื่องเล่าเหล่านี้เท่านั้น หากคือตัวตนของเราทุกคนอีกด้วย

 
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1493 ครั้ง