การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ คนในคลื่น 
 ชื่อผู้แต่งไพชัฏ  ภูวเชษฐ์
 สำนักพิมพ์มติชน 
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า175 หน้า
 ราคาปก130 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
           รวมเรื่องสั้นที่สะท้อนภาพชีวิตชาวประมงแห่งท้องทะเลภาคใต้ของไทย จำนวน ๑๐ เรื่อง ผู้เขียนนำเสนอเรื่องราวชีวิตคนหาปลาในท้องถิ่นปักษ์ใต้ ด้วยกลการประพันธ์เรื่องสั้นแนวขนบ ภาษาที่งดงามและภาพพจน์แบบอุปลักษณ์ โดยชี้ให้เห็นสัจธรรมประการหนึ่งของชีวิตว่าชาวประมงไม่ได้ผจญกับคลื่นในทะเลเท่านั้น หากยังต้องผจญกับคลื่นแห่งกิเลสตัณหา และคลื่นแห่งเทคโนโลยีของยุคสมัยอีกด้วย กว่าจะฟันฝ่าไปถึงจุดหมายปลายทางของชีวิต
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1636 ครั้ง