การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ พ่อผู้ไม่อยากเดินทางไปรัสเซีย
 ชื่อผู้แต่งภพ  เบญญาภา
 สำนักพิมพ์ศิราภรณ์บุ๊คส์
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า125หน้า
 ราคาปก145 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         รวมเรื่องสั้น จำนวน ๑๒ เรื่อง ที่ผู้เขียนกล่าวว่า "เขียนขึ้นจากแรงบันดาลใจในห้วงเวลาต่างๆ" รวมเรื่องสั้นชุดนี้ได้แสดงให้เห็นสังคมที่ถูกหล่อหลอมด้วยอำนาจแห่งวัตถุ จนคนมุ่งแต่จะสนองความรู้สึกตลอดจนความต้องการของตนเอง และในที่สุดก็พบแต่ความอ้างว้างเปลี่ยวดาย ผู้เขียนได้พยายามใช้กลวิธีหลากหลายในการนำเสนอเรื่องสั้นทั้ง ๑๒ เรื่อง เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านหันมาสนใจและเข้าใจความรู้สึกของคนรอบข้างอันจะนำไปสู่ความสุขของชีวิตได้ก่อนที่จะสายเกินไป
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1568 ครั้ง