การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ เราล้อมไว้หมดแล้ว 
 ชื่อผู้แต่งจรัญ  ยั่งยืน
 สำนักพิมพ์มติชน   
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า150 หน้า
 ราคาปก125 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
             รวมเรื่องสั้น จำนวน ๑๐ เรื่อง นำเสนอวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมสมัยใหม่ซึ่งชะตากรรมของทุกชีวิตถูกลิขิตด้วยความขัดแย้งของยุคสมัย การเอารัดเอาเปรียบของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและความรุนแรงของความขัดแย้งทางการเมือง ชีวิตของปัจเจกบุคคลต้องตกอยู่ในวงล้อมของกลไกเศรษฐกิจและการเมืองดังกล่าว ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม การใช้ชีวิตและการกระทำของมนุษย์ล้วนสัมพันธ์กับความเสื่อมโทรมของยุคสมัย เมตตาธรรมและมนุษยธรรมจึงเลือนหายในท่ามกลางวงล้อมอันรัดรึงนี้
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1373 ครั้ง