การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ หนูรอกับหนูรี   
 ชื่อผู้แต่งคมกฤช  มานนท์
 สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก  
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า23 หน้า
 ราคาปก185 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         หนังสือที่นำเสนอเรื่อราวของหนูดำกับหนูขาวที่เน้นสอนให้ประพฤติตนเป็นคนดี รูปแบบนำเสนอที่แปลกตาชวนให้ติดตาม พร้อมภาพประกอบชัดเจนน่าสนใจ
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 956 ครั้ง