การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ มองทุกอย่างจากทุกมุม 
 ชื่อผู้แต่ง ณัฐ  ศักดาทร
 สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า130 หน้า
 ราคาปก149 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         หนังสือที่สะท้อนความคิดเห็นและมุมมองที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้เขียนพบเห็นและเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนระหว่างศึกษาที่มหาวิทยาลัย        ฮาร์วาร์ด ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เป็นแบบอย่างที่ดีมีประโยชน์ต่อวัยรุ่น
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1228 ครั้ง