การประกวดหนังสือดีเด่น
4 สิงหาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ อีเกิ้งดวงกลม (โสกไผ่ใบข้าว ภาค ๓)  
 ชื่อผู้แต่งจตุพร  แพงทองดี
 สำนักพิมพ์มติชน
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า342 หน้า
 ราคาปก240 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         หนังสือที่นำเสนอเรื่องราวการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้คนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงต้นข้าวเจริญเติบโตที่รอการเก็บเกี่ยวจนถึงหลังฤดูเก็บเกี่ยว ความเอื้ออาทร มีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ชุมชนอยู่กันอย่างมีความสุข
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1097 ครั้ง