การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือพวกเราแปลงร่างได้ 
 ชื่อผู้แต่งร.อ. หญิง ธิติมา  ช้างพุ่ม 
 สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์      
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า160 หน้า
 ราคาปก138 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         หนังสือที่เล่าความจริงผสมผสานวรรณศิลป์ให้เข้ากับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างกลมกลืน สอดคล้องกับธรรมชาติและพฤติกรรมความสนใจของเด็ก โดยให้ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของสัตว์ต่าง ๆ อย่างน่าสนใจ
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1760 ครั้ง