การประกวดหนังสือดีเด่น
4 สิงหาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือพืชพิษ-สัตว์พิษ 
 ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์  หอมหวล    
 สำนักพิมพ์แม็ค
 ปีที่พิมพ์255
 จำนวนหน้า144 หน้า
 ราคาปก150 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         หนังสือเรื่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์ที่มีพิษ เมื่อเข้าสู่ร่างกายหรือสัมผัสอาจเกิดอันตรายได้ โดยสอดแทรกตัวละครให้น่าสนใจ มีภาพประกอบสีสวยงามทำให้น่าอ่านมากยิ่งขึ้น
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 993 ครั้ง