การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือกาพย์ช่วยจำ คำที่มักใช้ผิด 
 ชื่อผู้แต่งจงจิต (กล้วยไม้)  นิมมานนรเทพ 
 สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า100 หน้า
 ราคาปก75 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         บทร้อยกรองที่มีเนื้อหากล่าวถึงคำที่มักเขียนผิด อ่านผิด อาทิ คำที่ประหรือไม่ประวิสรรชนีย์  คำที่ใช้หรือไม่ใช้การันต์  การอ่านคำพ้องรูป  มีคำอธิบายที่ยกมาเป็นคำหลักในบทร้อยกรอง
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1294 ครั้ง