การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือด้วยรักและผูกพัน 
 ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์  ไวจรรยา
 สำนักพิมพ์ศรีประไพ  ไวจรรยา
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า96 หน้า
 ราคาปก80 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         บทร้อยกรองที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง แสดงถึงความรักความผูกพันระหว่างคนกับสุนัข ส่งเสริมคุณธรรมความเมตตากรุณาต่อสัตว์เลี้ยง
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1477 ครั้ง