การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ แผ่นดินมหัศจรรย์ บ้านฉัน บ้านเธอ ตอนชุลมุนบุญสองบ้าน (นัดเหย้า)
 ชื่อผู้แต่งสรรัตน์  จิรบวรวิสุทธิ์
 สำนักพิมพ์พิมพ์บูรพา 
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า160 หน้า
 ราคาปก280 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
       หนังสือที่นำเสนอวัฒนธรรมประเพณีไทยพวนโดยผูกเรื่องให้มีตัวการ์ตูนดำเนินเรื่อง ภาพการ์ตูนมีความเคลื่อนไหว  เนื้อเรื่องกล่าวถึงวิถีชีวิตของชุมชนและผู้คนในชนบทซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงของชุมชน  เป็นการสร้างสรรค์จากเรื่องใกล้ตัวและมีความเป็นไทย
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1999 ครั้ง