การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือหอมหัวใหญ่ เล่มที่ ๔  ฉบับกุมหัวใจผู้พิการ  
 ชื่อผู้แต่งรวมผลงานนักเขียนการ์ตูน
 สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก โดย สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า232 หน้า
 ราคาปก180 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         หนังสือที่นำเสนอผลงานของผู้เขียนการ์ตูนหลายคนที่ถ่ายทอดภาพและเรื่องราวของคนพิการหลายลักษณะ เช่น พิการทางสมอง ตาบอด แขนขาพิการ โรคประสาท เป็นต้น โดยสะท้อนทั้งปัญหาในการดำเนินชีวิต มุมมองชีวิตที่งดงาม บริสุทธิ์และแข็งแกร่งของคนเหล่านั้น ทำให้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนเหล่านั้น รู้จักการให้โอกาส แบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลฉันท์เพื่อนมนุษย์ และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาค   
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1598 ครั้ง