การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือเณรแก้วกับน้อยไชยา 2 ตอนผจญภัยในภาคกลาง
 ชื่อผู้แต่งมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส  อินทปัญโญ
 สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์   
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า208 หน้า
 ราคาปก148 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
        หนังสือที่เสนอเนื้อหาแบ่งเป็น ๒ ตอน ทั้งสองตอนนำเสนอเป็นการ์ตูนดำเนินเรื่องโดยมีเณรแก้ว กับน้อย ไชยา เป็นตัวเดินเรื่อง  ตามด้วยข้อธรรมะที่ได้จากเรื่อง ความรู้ทางภูมิศาสตร์ สังคม และสิ่งสำคัญในจังหวัดต่างๆ ของภาคกลาง
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1670 ครั้ง