การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือสมุดภาพความทรงจำ เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง                  
 ชื่อผู้แต่งอรรถดา  คอมันตร์   
 สำนักพิมพ์สยาม เรเนซองส์
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า184 หน้า
 ราคาปก-
                                                                                                          
 คำนิยม
  

หนังสือที่จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๕๓  ผู้จัดทำได้รวบรวมวิถีชีวิตของชาวกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยที่วิชาถ่ายภาพแพร่เข้ามาสู่เมืองไทยสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนิยมวิชาการถ่ายภาพ ซึ่งได้รุ่งเรืองแพร่หลายในรัชกาลที่ ๕  มีการประกวดภาพสวยในรัชสมัย ด้วยเหตุนี้ในรัชกาลที่ ๕    จึงมีภาพประวัติศาสตร์มากมาย ทั้งการพระราชพิธี สภาพบ้านเมืองการคมนาคม เหตุการณ์บ้านเมืองที่มีผลกระทบจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒  ซึ่งเป็นผลจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้องเสด็จพระราชดำเนินไปสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศในยุโรป จึงมีภาพประวัติบุคคลต่างประเทศ เหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถึง ซึ่งล้วนเป็นภาพที่หายากและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยอย่างยิ่ง มีหลายภาพที่ยังไม่เคยเผยแพร่มาก่อน ทั้งภาพและเนื้อเรื่องล้วนสัมพันธ์กันอย่างดี ทำให้เข้าใจทั้งประวัติศาสตร์ของชาติ และชื่นชมภาพที่สวยงาม  การพิมพ์ พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตด้าน ตัวหนังสือคมชัด ใช้เทคนิคการพิมพ์ดีเยี่ยม  ปกและใบหุ้มปก ปกแข็งสีน้ำเงิน ตัวอักษรชื่อเรื่องปั้มสีเงิน จัดวางองค์ประกอบชื่อเรื่องในกรอบสีเงิน ดูเรียบ งามสง่า ใบหุ้มปกเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ พร้อมพระแสงขรรค์ชัยศรีวางข้างพระที่ใบหุ้มปกหลังเป็นภาพถ่ายประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าในสมัยรัชกาลที่ ๕  มีใบพาดปกลวดลายสีสวยงามทั้งปกหน้าและปกหลัง เป็นวิธีการเช่นเดียวกันกับหนังสือหายากในสมัยที่มีการจัดพิมพ์หนังสือในยุคแรก ๆ ของประเทศไทย  ภาพประกอบ เป็นภาพถ่ายประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าหายาก นำมาจัดพิมพ์ด้วยวิธีการที่ทันสมัย ใช้โทนสีน้ำตาลอ่อนแก่ ทำให้ภาพคมชัด สวยงาม เสมือนภาพดั้งเดิม  การจัดรูปเล่ม รูปเล่มขนาดพิเศษ กว้าง  ๑๒ นิ้ว สูง ๑๐ นิ้ว เข้าเล่มเย็บกี่  ไสสันทากาว ประณีต แน่นหนา แข็งแรงทนทาน

  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1410 ครั้ง