การประกวดหนังสือดีเด่น
4 สิงหาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือทรงสื่อสาร วัฒนาประชาไทย        
 ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 สำนักพิมพ์บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า256 หน้า
 ราคาปก-
 สาระสังเขป                                                                                   
         หนังสือที่ระลึกเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์การสื่อสาร พระราชปณิธานในการสร้างระเบียบอันดีงาม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย อันเป็นรากฐานแห่งอารยธรรมไทยที่ทรงคุณค่า ภาพสีสวยงาม ทำให้หนังสือมีคุณค่ายิ่งขึ้น
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1092 ครั้ง