การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือลมหายใจใต้พระบารมี        
 ชื่อผู้แต่งวรรณชนก  สุวรรณกร  และณรงค์  สุวรรณรงค์ 
 สำนักพิมพ์มูลนิธิอนุรักษ์ป่าภูเขียว
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า216 หน้า
 ราคาปก1200 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         หนังสือรวบรวมความรู้ด้านสัตว์ป่าของประเทศไทย ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และนก แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของสัตว์ป่านานาชนิดในป่าภูเขียว มีความสวยงามและหลากหลาย
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1284 ครั้ง