การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือวัตถุชิ้นเยี่ยม พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
 ชื่อผู้แต่งสุมัยวดี  เมฆสุต  และคณะ 
 สำนักพิมพ์พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า104 หน้า
 ราคาปก-
 สาระสังเขป                                                                                   
         หนังสือที่รวบรวมวัตถุพิพิธภัณฑ์ชิ้นที่โดดเด่น หายาก และมีมูลค่ามหาศาลที่ได้มีการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทสไทย โดยบอกเล่าเรื่องราวที่มาพร้อมภาพประกอบสวยงามในฐานะที่เป็นมรดกของชาติที่ทรงคุณค่า
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1184 ครั้ง