การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือหนูนิ่มผู้มีหัวใจเอื้อเฟื้อ
 ชื่อผู้แต่งอาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา  และสุพัตรา  แซ่ลิ่ม
 สำนักพิมพ์บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด  
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า24 หน้า
 ราคาปก140 บาท
                                                                                                           
  คำนิยม
 

หนังสือนิทานภาพที่มีรูปลักษณ์น่าอ่าน สร้างความรู้สึกประทับใจแก่ผู้สัมผัสได้หลายอย่างทั้งด้านความงาม ความสะอาดบริสุทธิ์ ความสดใส ความสุขสดชื่นและความชื่นใจ  เนื้อหาสาระ ผู้สร้างสรรค์จัดทำอย่างตั้งใจจะให้ "หนูนิ่มผู้มีหัวใจเอื้อเฟื้อ" เป็นหนังสือประโลมใจเด็ก สร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ มุ่งมั่นที่จะทำความดี ปลูกฝังให้เด็กมีมโนภาพในการสร้างชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความดี ความงาม โดยผ่านสุนทรียศิลป์ อันจะน้อมนำผูกพันอย่างลึกซึ้ง เป็นการสั่งสมความรู้สึกที่ดี  ทั้งมวลไว้ในหัวใจ ซึ่งผลที่จะได้รับคือ การเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติในบั้นปลาย เป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจ สามารถทำให้ผู้ใหญ่ที่ได้ผ่านวัยเด็กมาแล้วหวลระลึกถึงกาลเวลาในอดีตว่า หัวใจมีแต่ความใฝ่ฝัน มีความดี ความงาม มีอิทธิพลให้ปฏิบัติตาม  การพิมพ์ พิมพ์ด้วยกระดาษนิวเอท ใช้เทคนิคการพิมพ์ดีมาก ภาพสีสวยงาม ตัวอักษรคมชัด  ภาพหน้าปก จัดวางองค์ประกอบของภาพเหมาะสม ลงตัว บนพื้นปกสีขาว ตัวอักษรชื่อเรื่องสีฟ้าใช้เทคนิคการพิมพ์สปอตลามิเน็ทเฉพาะแห่งที่ต้องการเน้น ทำให้ภาพและตัวอักษรนูนเด่นชัด ภาพประกอบ เป็นภาพวาดสีสวยงาม สะอาด กลมกลืนตลอดทั้งเล่ม ภาพมีความสอดคล้องและสัมพันธ์
กับเนื้อเรื่อง  การจัดรูปเล่ม มีความสมบูรณ์ มีศิลปะในการออกแบบและการจัดพิมพ์ รูปเล่มแข็งแรง ทนทาน

  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1568 ครั้ง