การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือพลังงานน้ำ 
 ชื่อผู้แต่งจิตติรัตน์  ทัดเทียมรมย์ 
 สำนักพิมพ์ เวิลด์คิดส์   
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า24
 ราคาปก170 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         หนังสือนิทานเกี่ยวกับพลังงานน้ำ โดยใช้ลำธารและแม่น้ำเป็นตัวละครนำเรื่อง  ไหลผ่านทุ่งโล่ง พื้นดินแตกระแหง ปะทะกับแม่น้ำสายใหญ่ เกิดเป็นพลังงานน้ำ มีทั้งประโยชน์และโทษ ประโยชน์ คือ ช่วยเลี้ยงสัตว์โลก และมนุษย์ ผลิตกระแสไฟฟ้า โทษ คือ เกิดพายุฝน ฝนตกน้ำท่วม กัดเซาะดินพังทะลาย ซึ่งล้วนเป็นฝีมือมนุษย์ที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1982 ครั้ง