การประกวดหนังสือดีเด่น
4 สิงหาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือสักวันหนูจะโต 
 ชื่อผู้แต่งรัตนา  คชนาท  
 สำนักพิมพ์ ห้องเรียน
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า28
 ราคาปก110 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         หนังสือภาพสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เป็นจินตนาการของหนูน้อย ผู้ค้นหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองโตขึ้นเร็ว ๆ เพื่อจะได้ทำสิ่งต่าง ๆ ที่ตนเองคิดฝันอยากจะเป็น  โดยมีแม่อบรมสั่งสอนความจริง ด้วยความรักและเอาใจใส่ สอนวิธีสร้างพลานามัย กินให้พอดี ออกกำลังพอเหมาะ พักผ่อนให้เพียงพอ จะทำให้เติบโต ร่างกายแข็งแรง มีจิตใจแจ่มใส มองโลกในแง่ดี และเป็นคนดีของสังคม
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1398 ครั้ง