การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือสิมม่วนซื่น 
 ชื่อผู้แต่งอู่ทอง  ประศาสน์วินิจฉัย
 สำนักพิมพ์ คณะบุคคลบ้านเรียนน้ำริน
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า192 หน้า
 ราคาปก200 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         หนังสือสารคดีสำหรับเยาวชน บอกเรื่องราววิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวอีสานที่บันทึกไว้ในจิตรกรรมฝาผนังที่เรียกว่า ฮูบแต้ม โดยรวบรวมภาพจากวัดต่าง ๆ จำนวน 23 แห่ง ใน 9 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1340 ครั้ง