การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย
 ชื่อผู้แต่งธิดา  สาระยา
 สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ (ในนาม บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด)
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า 752 หน้า
 ราคาปก 490 บาท
                                                                                                       
 คำนิยม
 

หนังสือสารคดีที่นำเสนอเรื่องราวของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอยู่ระหว่างมหาอาณาจักรทั้งสอง คือ จีนและอินเดีย โดยมีมหาสมุทรอินเดียคั่นอยู่ 
ผู้ประพันธ์ใช้รูปแบบการศึกษาประวัติศาสตร์แนวใหม่ อาศัยผืนน้ำแห่งมหาสมุทรอินเดียเป็นสื่อกลางในการเล่าเรื่องราวของสถานที่ บุคคล ศาสนา ลัทธิธรรมเนียม ความเชื่อ ศิลปะแขนงต่าง ๆ ตลอดจนสรรพสิ่งที่น่าสนใจ ผู้ประพันธ์เล่าเรื่องเส้นทางการติดต่อค้าขายจากฝั่งทะเลจีนถึงฝั่งทะเลแดง ทั้งในแง่มิติแห่งพื้นที่และเวลามาสู่การพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา และการเมือง ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ ๒-๖  ทำให้ผู้อ่านเข้าใจถ่องแท้เกี่ยวกับอาณาบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน รวมทั้งประเทศไทยว่ามิใช่เป็นเพียงดินแดนที่รับถ่ายทอดอารยธรรมของสองประเทศนี้เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขาย และแหล่งเชื่อมอารยธรรมสำคัญของโลกอีกด้วย หนังสือเล่มนี้ นอกจากมีเนื้อหาที่ประเทืองปัญญาสำหรับบุคคลทั่วไปแล้ว ยังมีภาพประกอบที่สวยงามเหมาะสมกับเนื้อหา ช่วยให้เข้าใจสาระของเรื่อง ผู้ผ้ประพันธ์ใช้ภาษาที่สละสลวยชวนอ่าน  และระบุแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนสำหรับการศึกษาค้นคว้าที่ลึกซึ้งต่อไป


  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1101 ครั้ง