การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือในตลาดมีชีวี ในวิถีมีชีวิต
 ชื่อผู้แต่งประชาคม ลุนาชัย
 สำนักพิมพ์ อินสปายร์
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า285 หน้า
 ราคาปก195 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  หนังสือที่ไม่เหมือนหนังสือท่องเที่ยวทั่วไป ผู้ประพันธ์กล่าวถึงความเป็นมาของบุคคลต่าง ๆ ในตลาดหลายแห่ง เล่าเรื่องชีวิตของแต่ละคนที่เคลื่อนไหวอยู่ในตลาดนั้น ๆ ผู้ประพันธ์ได้เข้าไปศึกษาเรื่องราวในอดีตและปัจจุบันของตลาดแต่ละแห่ง  และสัมภาษณ์ผู้คนที่ยังอาศัยและทำมาหากิน และร้อยเรียงเรื่องราวด้วยลีลาภาษาเขียนที่น่าอ่าน  ภาพประกอบในหนังสือเหมาะสมกับเรื่อง   
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 854 ครั้ง