การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือพระพุทธรูปสำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย
 ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย สายสิงห์
 สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า472 หน้า
 ราคาปก400 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 

หนังสือเกี่ยวกับศิลปในการสร้างพระพุทธรูป  ทั้งที่สร้างในประเทศไทยหรือสร้างที่อื่น ๆ แต่มาประดิษฐานในประเทศไทย จัดตามลำดับยุคสมัย  รวมทั้งได้อธิบายประวัติและการพัฒนาของพุทธศิลป์ ตั้งแต่สมัยแรกจนถึงสมัยปัจจุบัน ผู้ประพันธ์ได้วิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบของพระพุทธรูปตามบริบททางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นภาพของสังคมไทยในอดีตได้อย่างชัดเจน ทั้งความเป็นอยู่ ความเจริญความเสื่อมในแต่ละยุคสมัย และศรัทธาของประชาชน       

  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 754 ครั้ง