การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือรอยเงา
 ชื่อผู้แต่งปลายแปรง
 สำนักพิมพ์บรรณกิจ 1991
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า194 หน้า
 ราคาปก160 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 ประติมากร นักศึกษาศิลปะชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลเหรียญเงินเกียรตินิยมอันดับ 2 จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ซึ่งเป็นปีที่ไม่มีผลงานชิ้นใดได้รับรางวัลเหรียญทอง ด้วยวัยของเจ้าของผลงานการได้รับรางวัลนี้ก่อให้เกิดความกังขาในแวดวงศิลปะว่ารางวัลที่ได้รับนั้น มาจากคุณค่าที่แท้จริงของผลงานหรือจากพลังภายนอก ซึ่งแม้แต่ตัวเจ้าของรางวัลนี้ก็ดูเหมือนจะคิดทำนองเดียวกัน  การได้รางวัลเป็นผลให้ประติมากร ซึ่งมุ่งหวังที่จะเดินตามรอยของพ่อซึ่งเป็นศิลปินเอก ซึ่งจากเขาไปตั้งแต่เขายังไม่เกิด เมื่อได้ไปพบเจ้าของ"รอย" ได้ประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่รวมทั้งการยอมรับและยกย่องจากวงการศิลปะ ในขณะเดียวกันเขาได้ตระหนักว่า "เงาของพ่อทาบทับเขา" ทำให้เขาตัดสินใจที่จะก้าวเดินไปในเส้นทางของตนเอง         
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1239 ครั้ง