การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสืออ้อมอกแผ่นดิน
 ชื่อผู้แต่งสวรรค์ แสงบัลลังค์
 สำนักพิมพ์Artbook
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า162 หน้า
 ราคาปก160 บาท
                                                                                                             
 

คำนิยม

หนังสือกวีนิพนธ์ที่มีเนื้อหาสาระที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การรักษาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับป่า ป่าชายเลน และสัตว์ต่างๆ มีคติเตือนสำนึกของผู้คนให้ตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่รักษาสิ่งแวดล้อม การทำลายสัตว์ เพราะสัตว์เป็นห่วงโซ่สิ่งแวดล้อม หากถูกทำลายจะเกิดพิษภัยย้อนกลับมาทำลายมนุษย์ ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ทั่วไป

            เรื่องที่นำมาเสนอมีเนื้อหาหลากหลาย ให้ความรู้เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดจากพิษภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อุทกภัย มลพิษ การทำลายดิน น้ำ ป่า สัตว์ป่า กล่าวถึงพายุนากีส ซึนามิ เมืองคาร์บอน ท้ายเล่มมีภาคผนวกให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้อ่านเกี่ยวกับเหตุการณ์ร้ายแรงและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง

            กลวิธีการเขียนมีการเปิดเรื่องและปิดเรื่องที่น่าสนใจ มีข้อคิดให้มนุษย์สำนึกในเรื่องวิกฤตของชีวิตจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ทั้งหลายกำลังเผชิญอยู่

            ลักษณะคำประพันธ์เป็นกาพย์ กลอน ลักษณะของร้อยกรองมีคุณลักษณะของวรรณศิลป์ ทั้งสัมผัสอักษร และสัมผัสสระ มีอรรถรส ไพเราะ และมีสุนทรียภาพก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ อันเป็นคุณลักษณะสำคัญของกวีนิพนธ์

       
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1965 ครั้ง