การประกวดหนังสือดีเด่น
26 พฤษภาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือจับใส่ใจสัตว์
 ชื่อผู้แต่งทองใบ แท่นมณี
 สำนักพิมพ์-
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า258 หน้า
 ราคาปก-
 สาระสังเขป                                                                                   
 กวีนิพนธ์ที่นำเสนอเรื่องราวของสัตว์หลากหลายชนิดที่ได้รับหารทารุณจากมนุษย์ โดยถ่ายทอดความรู้สึกของสัตว์ เพื่อให้มนุษย์เกิดมโนสำนึกด้านเมตตากรุณาต่อสัตว์ และตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสรรพสัตว์ และช่วยกันปกป้องคุ้มครองชีวิตสัตว์สืบไป       
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1043 ครั้ง